DESPRE NOI

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

„ALEXANDRU ROȘCA” LUGOJ

Cine suntem?

Suntem o instituție de învățământ care asigură accesul la educație a copiilor cu cerințe educative speciale, prin servicii educaționale complexe, școlarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de masă.

VIZIUNEA:

,,ȘCOALA NOSTRĂUNIVERS DE CULOARE PENTRU FIECARE”

                       – Împreună colorăm lumea elevilor noștri! – 

MISIUNEA: 

Instituția noastră asigură educarea centrată pe elev, conform particularităților psihopedagogice ale elevilor, creând premisele unei bune inserții sociale și profesionale, prin organizarea, desfășurarea și promovarea programelor educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive.

Educația oferită în școala noastră  urmăreşte în primul rând facilitarea accesului la informare, educare şi formare pentru recuperarea socio-psihopedagogică a elevilor cu CES.