,, Prin formă și culoare, o șansă pentru fiecare !”

PROIECT EDUCAȚIONAL

,, Prin formă și culoare, o șansă pentru fiecare !”

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICO – PLASTICĂ/ SIMPOZION NAȚIONAL

EDIȚIA a II-a , LUGOJ, 2017 – 2018 

Organizat de C.S.E.I. Al. Roșca”, Lugoj

 • Aprobat în Calendarul Activităților Educative Școlare și Extrașcolare ( C.A.E.Ș.E.), an școlar 2017 – 2018, Domeniul Cultural artisctic – arte vizuale, Poziția 303, Rangul : Național
 • Aprobat în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene

( C.A.E.R.I.)  2018 al Ministerului Educației Naționale, Domeniul Cultural artistic – arte vizuale, Poziția 421, Rangul: Regional

Comisia de organizare și coordonare:

Director: Prof. Paraschivu Viorica, Dir. Adj.Prof. Frunzea Veronica, Prof. Livadariu Cosmina, Prof. Flora Răducan, Prof. Vidoni Adelina.

ACTIVITĂȚI:

 1. Concurs – Ezpoziție de creație artistico – plastică:
 2. Etapa I – Bucuriile zăpezii – Concurs – Expoziție

– structurat pe trei secțiuni: Pictură, colaj și modelaj.

Etapa I – Bucuriile zăpezii, s-a desfășurat în luna decembrie și ianuarie, au participat 105 școli din 36 de județe ale țării, peste 500 de cadre didactice și 1237 de elevi.s-au organizat expoziții cu lucrările: la Teatrul Traian Grozavescu, Casa Bredicenilor și Terasa Zodiac,….  Au fost acordate diplome și premii elevilor cât și cadrelor didactice care i-au coordonat. avizate de I.S.J. Timiș

 1. Etapa a II- a -„ Primăvară, Soare, Flori și Mărțișoare…!”- Concurs – Expoziție

– structurat pe trei secțiuni: Pictură, colaj și modelaj.

In data de  5 Martie, a avut loc jurizarea lucrărilor participante la concurs, s-au înscris 1100 de elevi de la  96 de școli, din 34 de judete  din România,  comisia de evaluare fiind formată din artiști plastici, cadre didactice și reprezentanți ai instituțiilor partenere. Elevii si cadrele didactice vor primi diplome avizate de I.S.J. Timiș și M.E.N.

 1. Simpozion , activitate din cadrul proiectului educaţional național -,, Prin formă și culoare, o șansă pentru fiecare!”

Temă: ,, Valențele art-terapiei în contextul activităților instructiv-educative și recuperatorii ale copiilor cu cerințe educative speciale”.

 Secţiunea  I   

 • „Valențele art-terapiei în contextul activităților instructiv-educative și recuperatorii ale copiilor cu cerințe educative speciale”, sesiune de referate, esseuri  şi comunicări ştiinţifice.

Secţiunea a II –a

 • ,,Valențele art-terapiei în contextul activităților instructiv-educative și recuperatorii ale copiilor cu cerințe educative speciale”, prezentări power point sau video ale activităţilor desfăşurate cu elevii, studii de caz, exemple de bune practici.

Aceste lucrări vor fi cuprinse în cartea electronică cu ISBN cuprinzând lucrările înscrise în simpozion intitulată: ,, Valențele art-terapiei în contextul activităților instructiv-educative și recuperatorii ale copiilor cu cerințe educative speciale”.

Simpozionul se va desfășura la C.S.E.I.„ Al.Roșca, Lugoj”, pe data de 31.05.2018.

Participanţi: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și special, invitați speciali, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale și mass-media

                                                          COORDONATORI:

Echipa de organizare și coordonare :

Director: Prof. Paraschivu Viorica

Director. Adjunct: Frunzea Veronica

Prof. educator Livadariu Cosmina, tel. 0735 588218

Prof. educator Răducan Flora, tel. 0726 285802

Coordonator de proiecte și programe, Prof. Vidoni Adelina Maria, tel.0720 890 159

Profesor – educator Cimponeriu Rodica

Profesor psihopedagogie specială Benea Alina

Profesor – educator Șuta Alexandru

Profesor psihopedagogie specială – Bati Fernando

 

INSTITUȚII PARTENERE: Parteneri implicaţi în proiect, descrierea parteneriatului:

 • Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, Str. Splaiul C.Brediceanu, Nr 3, Lugoj, Jud.Timiș,
 • : 0256/357013, email: ccntnlugoj@yahoo.com , site: https://www.lugojcultural.ro/ro .
 • Rol: asigurarea unui spațiu în incinta Teatrului „Traian Grozăvescu”, lugoj pentru expoziții cu lucrările elevilor participanți la concurs;
 • Persoană de contact: referent Augustin Bercean
 • „Universitatea Europeană Drăgan”, Lugoj Str. Ion Huniade Nr. 2, Lugoj, Timiș
 • Tel. 0256/359.198, Email: ued@deu.ro, site : http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/
 • Persoană de contact: Conf. Univ.Dr. Dumitru Cornean
 • Rol: asigurarea unui spațiu în incinta „U.E.D.Lugoj pentru expoziții cu lucrările elevilor participanți la concurs;
 • Colțul de Cultură ”English Pub Art”, Str. 20. Dec.1989, Nr.20, Lugoj, Timiș
 • Tel. 0722 561 561, email: haica.dan@gmail.com ,
 • Persoană de comtact: Manager General : Dan Haica
 • Rol: asigurarea unui spațiu în „Colțul De Cultură” pentru expoziții cu lucrările elevilor participanți la concurs
 • „Casa Bredicenilor”,Lugoj, Str. Victor – Vlad Delamarina, Nr. 4, Lugoj,
 • Tel. 0729 103 435
 • Persoană de contact: Szabo Henrieta
 • Rol: asigurarea unui spațiu pentru expoziții cu lucrările elevilor participanți la concurs
 • Parohia „Sfinții Arhangheli”, Lugoj, Str. Buziașului Nr.36, Lugoj, Timiș
 • Tel . 0729 125 781. Email: prdorel@yahoo.com
 • Persoană de contact: preot Cimponeru Dorel
 • asigurarea unui spațiu pentru expoziții cu lucrările elevilor participanți la concurs
 • C.Misertek S.R.L., Lugoj, Str. Buziașului Nr. 18, Lugoj, Timiș
 • Persoană de contact: Budariu Armina , tel. 0733 010 895
 • asigurarea unui spațiu pentru expoziții cu lucrările elevilor participanți la concurs
 • C. Redeșteptarea Press S.R.L., Str. A.C.Popovici, Nr. 2, ap.4, Lugoj, Timiș
 • Tel: 0256/336280, email: office@redeșteptarea.ro, site: http://redesteptarea.ro/
 • Persoană de contact: Ion Moldovan, redactor șef/ administrator și Micșa Nicoleta- redactor;
 • Rol: să asigure mediatizarea activităților desfășurate prin acest proiect;
 • C.Quality Man S.R.L. – Lugoj Online, Str. Viorelelor C6, Lugoj, Timiș
 • Tel: 0721 252 838, email: office@lugojonline.ro , site: http://lugojonline.ro/
 • Rol: să asigure mediatizarea activităților desfășurate prin acest proiect;
 • Persoană de contact: administrator, Brândușoni Liviu

Argument

Învățământul este într-o permanentă ascensiune și adecvare la cerințele societății, oferind în același timp fiecărui individ posibilitatea dezvoltării armonioase și integrare a personalității sale.

Derularea acestui proiect educațional vine să suplimenteze activitățile desfășurate în școli, completând și fixând conținutul specific al acestora, contribuind la dezvoltarea psihomotricității, dezvoltarea personală și emoțională a elevilor cât și la promovarea produselor muncii lor.

Activitățile artistico – plastice sunt extrem de benefice mai ales în cazul copiilor cu dizabilități, devenind cea mai la îndemână modalitate de comunicare, contribuind la formarea autonomiei personale, la dezvoltarea psihomotricității, la modelarea voinței și la exprimarea afectivității. Aceste activități desfășurate ritmic vor scoate copilul cu dizabilități din izolarea lui, vor suprima monotonia, vor favoriza adaptarea și evoluția clinică spre ameliorare.

Una din frumusețile artei ca terapie este capacitatea unei persoane de a-și exprima sentimentele prin orice formă de artă.

Art-terapia nu trebuie confundată cu arta. În artă finalitatea este tabloul, sculptura, iar în art-terapie finalitatea o reprezintă transformarea personală, autoacceptarea și acceptarea, dezvoltarea personală și emoțională a persoanei. Terapia prin artă este o formă de terapie de expresie grafică și plastică care se realizează prin pictură, desen, modelajul cu plastilină, aluat sau lut, sculptură, colajul din diferite elemente(materiale sau fire textile, plante, semințe, etc.). Cu ajutorul acestor metode copilul își poate exprima ușor gândurile, conflictele interioare, sentimentele, se eliberează de anxietate facilitând comunicarea și relaționarea cu ceilalți copii dar și cu adulții.

Edith Kramer, în lucrarea sa „Childhood and art therapy”, considera unele tipuri de jocuri ca o pregătire pentru arte. În acest sens arată că „ copiii mici au nevoie să se joace cu materiale moi și nestructurate, precum apa, nisipul, lut, pietre, clei.

Atunci când folosește culorile, hîrtia, lipiciul, lutul ori plastilina, copilului i se formează răbdarea, îndemânarea, simțul estetic – trăsături care-i vor împlini personalitatea și chiar dacă nu va ajunge artist, va fi mai sensibil, mai fericit.

Astfel, măsura în care creativitatea copilului reușește să iasă la iveală depinde de inventivitatea, arta și dăruirea cu care cadrul didactic ajunge la sufletul copilului. Tot de noi, cadrele didactice depinde să nu lăsăm elevii buni, talentați, performanți să rămână într-o nepermisă și nemeritată umbră. Talentul, fără a fi cultivat, va rămâne în stadiul de mugure precum o esență ținută ermetic închisă, fără a fi lăsată să se răspândească în mediul ambiant.

Învățământul românesc pune încă accent pe partea teoretică a instruirii și educării elevilor, fapt pentru care prin intermediul acestui concurs și simpozion dorim să aprofundăm exploatarea activităților practice care stau la baza dezvoltării aptitudinilor și deprinderilor, a creativității, desăvârșind personalitatea și educația elevilor precum și stimularea cadrelor didactice de a folosi tehnici și metode noi de predare – învățare- consolidare.

 Scopul proiectului

 • Identificarea și valorizarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor compoziții artistico – plastice; asigurarea de șanse egale tuturor elevilor ( din școlile de masă și școlile speciale) și crearea unui mediu educațional bazat pe acceptare toleranță și relaționare pozitivă;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice în demersul de implementare a unui învățământ modern și eficient;

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Stimularea imaginației și potențialului creativ al elevilor prin diversificarea metodelor de lucru utilizate în procesul educațional;
 • Implicarea constantă, activă a elevilor, a părinților acestora și a cadrelor didactice în organizarea activităților extracurriculare;
 • Stabilirea relațiilor de colaborare între școlile de masă, școlile speciale și centrele de educație incluzivă;
 • Organizare de expoziții cu lucrările elevilor participanți la concurs;
 • Încurajarea cadrelor didactice de a utiliza art- terapia drept metodă pentru dezvoltarea abilităților fizice, cognitive și emoționale ale copiilor, precum și ca instrument de relaționare cu elevii care au cerințe educative speciale, integrați în școlile de masă;
 • Mediatizarea proiectului în școlile de masă și în centrele de educație incluzivă, în mass – media locală și în mediul online;

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul

 • Elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial din școlile de masă și din centrele școlare de educație incluzivă, școli speciale;
 • Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial din școlile de masă și din centrele școlare de educație incluzivă, școli speciale;
 • Familiile elevilor;
 • Comunitatea locală.

PREZENTAREA PROIECTULUI

În data de  07.12.2017 a avut loc  prezentarea  proiectului educațional Concurs național de creație artistico – plastică/ simpozion național  ,, Prin formă și culoare, o șansă pentru fiecare !” , ediția a II-a, eveniment desfășurat  la CSEI A. Roșca din  Lugoj.

Evenimentul a cuprins și expoziția și jurizarea lucrărilor din cadrul concursului național ,, Prin formă și culoare, o șansă pentru fiecare !” , 2017- 2018 , etapa I „Bucuriile zăpezii” . au fost prezenți membrii Comisiei de organizare și coordonare, membrii Comisiei de evaluare a lucrărilor, reprezentanți ai instituțiilor partenere,cadre didactice,  părinți , mass- media.

 

SIMPOZION

,, Valențele art-terapiei în contextul activităților instructiv-educative și recuperatorii ale copiilor cu cerințe educative speciale”.

 

 

Lasă un răspuns