ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Informații înscriere preșcolar/ elev

 • Certificat de orientare școlară și profesională;
 • Cerere tip completată și semnată de părinte sau tutorele copilului;
 • Certificat de naștere preșcolar/ elev;
 • Carte de identitate părinte și copil (dacă este cazul);
 • Certificat de căsătorie/ certificat de divorț/ certificat de deces/ sentință judecătorească de exercitare a funcției părintești;

Dosar preșcolar/elev ulterior înscrierii

 • Certificat medical/ scrisoare medicală/ alte acte adiționale eliberate de medicul specialist;
 • Fișa educațională;
 • Fișa psihologică;
 • Fișa medicală sintetică eliberată de medicul de familie;
 • Ancheta socială;
 • Adeverință de venit părinți;
 • Copie după certificatul de grad de handicap (dacă este cazul).

Extras din Ordin 4019/2024:

CAPITOLUL X

Înscrierea în învăţământul special

Art. 35. – (1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se adresează şcolii de circumscripţie sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special.

Art. 36. – (1) Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face direct la unitatea de învăţământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învăţământul special.

(2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ special completează cererile – tip de înscriere direct în aplicaţia informatică.

(3) Validarea cererilor – tip de înscriere se realizează conform modalităţii prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5).

(4) Toţi copiii care au orientarea şcolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.