ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Informații înscriere preșcolar/ elev

 • Certificat de orientare școlară și profesională;
 • Cerere tip completata si semnata de părinte sau tutorele copilului;
 • Certificat de naștere preșcolar/ elev;
 • Carte de identitate părinte și copil (dacă este cazul);
 • Certificat de căsătorie/ certificat de divorț/ certificat de deces/ sentință judecătorească de exercitare a funcției părintești;

Dosar preșcolar/elev ulterior înscrierii

 • Certificat medical/ scrisoare medicală/ alte acte adiționale eliberate de medicul specialist;
 • Fisa educațională;
 • Fisa psihologic
 • Fisa medicală sintetica eliberata de medicul de familie;
 • Ancheta sociala;
 • Adeverință de venit părinți;
 • Copie după certificatul de grad de handicap (dacă este cazul)