Perioada de Acreditare Erasmus

  • 01.03.2021 -31.12.2027

Standarde de calitate Erasmus:

Prin intermediul standardelor de calitate se asigură impactul pozitiv al mobilității asupra participanților și experiențe optime de învățare, urmărind totodată îndeplinirea obiectivelor programului de către toate organizațiile finanțate prin acest program.