Integrate IT KA229

Proiectul INTEGRATE IT 2018-1-RO01-KA229-049631 este un parteneriat de schimb școlar care vizează integrarea tehnologiilor digitale în procesul de educație specială pentru a asigura o calitate sporită a educației oferite elevilor cu nevoi educaționale speciale.

Perioada de desfășurare a proiectului: 01.09.2018 – 31.08.2020

Țara coordonatoare: România

Țări partenere: Anglia, Italia, Turcia

Obiective:

1. Creșterea integrării tehnologiilor digitale în educația elevilor cu CES din școlile partenere prin împărtășirea bunelor practici;

2. Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor cu CES din școlile partenere utilizând instrumente digitale;

3. Crearea de noi materiale didactice pentru elevii cu CES utilizând suport digital;

4. Creșterea cooperării la nivel european prin utilizarea portalului eTwinning.

Grup țintă: vor beneficia prin implementarea noilor metode, a strategiilor de lucru împărtăşite, prin crearea de noi materiale didactice, prin cooperarea europeană : cadre didactice din învățământul special și special integrat / inclusiv și elevi cu nevoie speciale

Evenimentele comune de formare continuă planificate:

  • ROMÂNIA – DECEMBRIE 2018 – Integrarea modelării video și a schemelor de imagini în activități crosscurriculare ;
  • MAREA BRITANIE – MARTIE 2019 – Integrarea tehnologiilor digitale în educația elevilor cu dizabilități de învățare;
  • TURCIA – OCTOMBRIE 2019 – Utilizarea TIC în muzică;
  • ITALIA – MARTIE 2020 – Integrarea TIC în educația incluzivă.

E+INTEGRATE IT prezentare generala