EFECTIVELE DE PREȘCOLARI/ELEVI PE GRUPE/CLASE 2022/2023

NIVEL DE
STUDIU

CLASA

NR. DE PREȘCOLARI/ELEVI 
PREȘCOLAR
GRUPA MICĂ   
7

GRUPA MIJLOCIE

14

GRUPA MARE

11
PRIMAR
PREGĂTITOARE  DMU

9

PREGĂTITOARE DMS

7
I      DMU 9
I      DMS 7
II     DMU 12
II    DMS 8
III     DMU 9
III      DMS 7
IV      DMS 12
GIMNAZIAL V      DMU 18
VI DMU 12
VI    DMS 6
VII   DMU 17
VII DMS 17
VIII A   DMU 10
VIII  B DMU 9
VIII   C DMS 8
IX DMS 9
X DMS 7

TOTAL

225