Selecția participanților


Înscrierea la selecție se realizează prin completarea online a formularului electronic de candidatură și prin încărcarea în formularul electronic a documentelor din dosarul de candidatură, în perioada 27-30 septembrie 2018, conform calendarului de selecție.

ATENȚIE: După încheierea termenului limită de înscriere, formularul electronic de candidatură nu va mai putea fi accesat online de către posibili candidați, astfel că termenul limită nu poate fi depășit!

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

angajat al CSEI ”Alexandru Roșca” Lugoj, cel puțin pe întreaga perioadă a derulării proiectului;
– disponibilitatea pentru a participa la respectiva mobilitate în perioada planificată.

Dosarul de candidatură la mobilitate  va cuprinde următoarele documente:

  • Formularul electronic de candidatură;
  • Scrisoare de intenție;
  • Curriculum Vitae Europass – inclusiv autoevaluarea competențelor digitale;
  • Pașaportul Lingvistic – limba engleză.
  • Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii.
  • În selectarea cadrelor didactice care vor participa la mobilitățile transnaționale se vor lua în considerare criteriile de selecție stabilite în PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind selecţia cadrelor didactice care vor participa la mobilități  în cadrul proiectului menționat în prezentul anunț.

Pentru  vă depune candidatura, parcurgeți următorii pași:

1. Pregătiți documentele solicitate în format PDF și denumiți-le după modelul următor:

  • SCRISOARE_INTENTIE_NUME_PRENUME
  • CV_EUROPASS_NUME_PRENUME
  • PASAPORT_LINGVISTIC_NUME_PRENUME

2. Accesați linkul următor: https://drive.google.com/open?id=1VyAWqK7fIQj-yv-wxDxLMnC_tg9GbT7waT5Kn6xQqKw

3. Completați toți itemii din formularul electronic;

4. Când ați ajuns la secțiunea ”ÎNCĂRCARE DOCUMENTE CANDIDATURĂ”, încărcați pe rând toate documentele solicitate, în format PDF, denumite în prealabil după modelul de la pct. 1; Nu uitați de completarea competențelor digitale după grila de autoevaluare din CV Europass (pentru informații și completarea acestora după formatul cerut, consultați site-ul https://europass.cedefop.europa.eu/ro).

5.Ați ajuns la finalul completării formularului, accesați TRIMITE. Veți primi o confirmare de înregistrare a formularului dvs.

Aveţi disponibile anunţul de selecţie, procedura de selecție, calendarul de selecție, criteriile de selecție, grila de evaluare, descrierea evenimentelor de formare și rezumatul proiectului pe site-ul şcolii  www.cseiroscalugoj.ro.

____________________________________________________________