Prezentare

Proiectul INTEGRATE IT 2018-1-RO01-KA229-049631 este un parteneriat de schimb școlar care vizează integrarea tehnologiilor digitale în procesul de educație specială pentru a asigura o calitate sporită a educației oferite elevilor cu nevoi educaționale speciale.

Perioada de desfășurare a proiectului: 01.09.2018 – 31.08.2020

Țara coordonatoare: România

Țări partenere: Anglia, Italia, Turcia

Obiective:

1. Creșterea integrării tehnologiilor digitale în educația elevilor cu CES din școlile partenere prin împărtășirea bunelor practici;

2. Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor cu CES din școlile partenere utilizând instrumente digitale;

3. Crearea de noi materiale didactice pentru elevii cu CES utilizând suport digital;

4. Creșterea cooperării la nivel european prin utilizarea portalului eTwinning.

Grup țintă: vor beneficia prin implementarea noilor metode, a strategiilor de lucru împărtăşite, prin crearea de noi materiale didactice, prin cooperarea europeană : cadre didactice din învățământul special și special integrat / inclusiv și elevi cu nevoie speciale

Evenimentele comune de formare continuă planificate:

 • ROMÂNIA – DECEMBRIE 2018 – Integrarea modelării video și a schemelor de imagini în activități crosscurriculare ;
 • MAREA BRITANIE – MARTIE 2019 – Integrarea tehnologiilor digitale în educația elevilor cu dizabilități de învățare;
 • TURCIA – OCTOMBRIE 2019 – Utilizarea TIC în muzică;
 • ITALIA – MARTIE 2020 – Integrarea TIC în educația incluzivă.

E+INTEGRATE IT prezentare generala

Selecția participanților

Înscrierea la selecție se realizează prin completarea online a formularului electronic de candidatură și prin încărcarea în formularul electronic a documentelor din dosarul de candidatură, în perioada 27-30 septembrie 2018, conform calendarului de selecție.

ATENȚIE: După încheierea termenului limită de înscriere, formularul electronic de candidatură nu va mai putea fi accesat online de către posibili candidați, astfel că termenul limită nu poate fi depășit!

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

angajat al CSEI ”Alexandru Roșca” Lugoj, cel puțin pe întreaga perioadă a derulării proiectului;
– disponibilitatea pentru a participa la respectiva mobilitate în perioada planificată.

Dosarul de candidatură la mobilitate  va cuprinde următoarele documente:

 • Formularul electronic de candidatură;
 • Scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae Europass – inclusiv autoevaluarea competențelor digitale;
 • Pașaportul Lingvistic – limba engleză.
 • Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii.
 • În selectarea cadrelor didactice care vor participa la mobilitățile transnaționale se vor lua în considerare criteriile de selecție stabilite în PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind selecţia cadrelor didactice care vor participa la mobilități  în cadrul proiectului menționat în prezentul anunț.

Pentru  vă depune candidatura, parcurgeți următorii pași:

1. Pregătiți documentele solicitate în format PDF și denumiți-le după modelul următor:

 • SCRISOARE_INTENTIE_NUME_PRENUME
 • CV_EUROPASS_NUME_PRENUME
 • PASAPORT_LINGVISTIC_NUME_PRENUME

2. Accesați linkul următor: https://drive.google.com/open?id=1VyAWqK7fIQj-yv-wxDxLMnC_tg9GbT7waT5Kn6xQqKw

3. Completați toți itemii din formularul electronic;

4. Când ați ajuns la secțiunea ”ÎNCĂRCARE DOCUMENTE CANDIDATURĂ”, încărcați pe rând toate documentele solicitate, în format PDF, denumite în prealabil după modelul de la pct. 1; Nu uitați de completarea competențelor digitale după grila de autoevaluare din CV Europass (pentru informații și completarea acestora după formatul cerut, consultați site-ul https://europass.cedefop.europa.eu/ro).

5.Ați ajuns la finalul completării formularului, accesați TRIMITE. Veți primi o confirmare de înregistrare a formularului dvs.

Aveţi disponibile anunţul de selecţie, procedura de selecție, calendarul de selecție, criteriile de selecție, grila de evaluare, descrierea evenimentelor de formare și rezumatul proiectului pe site-ul şcolii  www.cseiroscalugoj.ro.

____________________________________________________________