Selecție

ANUNȚ DE SELECȚIE

CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE

la mobilitățile de formare continuă în cadrul proiectului Erasmus+

KA1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare, finanțat prin Fonduri Europene 

FIECARE ELEV CONTEAZĂ PENTRU NOI!

Nr. 2018-1-R001-KA101-048237

CSEI ”Alexandru Roșca” Lugoj anunță demararea procedurii de selecție pentru formarea grupului ţintă de 12 cadre didactice în vederea participării la mobilitățile de formare continuă planificate  în cadrul proiectului ERASMUS+, KA1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare, cu titlul:  FIECARE ELEV CONTEAZĂ PENTRU NOI!, nr.ref. 2018-1-R001-KA101-048237 – proiect derulat de către  CSEI ”Alexandru Roșca” Lugoj, în perioada 03.09.2018-31.10.2019.

Cursurile de formare planificate:

  • Competențele cheie pentru incluziunea socio-culturală și educațională a grupurilor dezavantajate”, Barcelona, Spania, 12-21 noiembrie 2018;
  • ”Educarea copiilor cu nevoi educaționale speciale: strategii eficiente și un mediu de învățare productiv. Abilități de educare și învățare specifice secolului 21”, Roma, Italia, 11-17 martie 2019.

Înscrierea la selecție se realizează prin depunerea dosarului de candidatură și înregistrarea la secretariatul școlii în perioada 17-21 septembrie 2019, conform calendarului de selecție.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

– să fie cadre didactice calificate, angajate ale CSEI ”Alexandru Roșca” Lugoj, cel puțin pe întreaga perioadă a derulării proiectului (pentru evitarea riscului de se afla în imposibilitatea îndeplinirii unor sarcini asumate prin participarea la mobilitate);

– disponibilitatea pentru a participa la respectiva mobilitate în perioada planificată.

Dosarul de candidatură la mobilitate  va cuprinde următoarele documente:

  • scrisoare de intenție;
  • Pașaportul Lingvistic – limba engleză;
  • Curriculum Vitae
  • Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii.
  • În selectarea cadrelor didactice care vor participa la mobilitățile transnaționale se vor lua în considerare criteriile de selecție stabilite în PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind selecţia cadrelor didactice care vor participa la mobilități  în cadrul proiectului menționat în prezentul anunț.

Aveţi disponibile anunţul de selecţie, procedura de selecție, calendarul de selecție, criteriile de selecție, descrierea cursurilor de formare, rezumatul proiectului şi documentele din dosarul de candidatură pe site-ul şcolii  www.cseiroscalugoj.ro.

SELECTIA KA1

____________________________________________________________