Istoric

Anul de început al şcolii este 1966, unitatea de învăţământ fiind creată pe lângă Spitalul de Neuropsihiatrie Infantilă Lugoj.  De-a lungul celor 50 de ani de existenţă, numele instituţiei a suferit diferite modificări: denumirea de Şcoala nr.14 Lugoj, este schimbată în Școala Specială Lugoj, apoi Şcoala Specială cu Cămin Spital, pentru ca din 2001 să apară sub  numele de Şcoala cu clasele I-VIII “Alexandru Roşca”. În urma extinderii serviciilor furnizate, din anul 2007 instituţia devine Centru Şcolar pentru  Educaţie  Incluzivă „Alexandru Roșca”  (CSEI „Al. Roșca”).

Primul director al şcolii a fost dl. prof. Kelemen Gergely, care a condus instituţia până în 1980.

Între anii 1980-2007, activitatea a fost coordonată de d-na psih. Valeria Dău Gaspar, iar între 1990-2002  i s-a alăturat ca director adjunct prof. Petru Madroane.

Echipa managerială a fost formată din prof. Ioana Martinescu –director din anul 2007 şi prof. Lelica Oneşan – director adjunct din anul 2009 până în 2012.

Din anul 2012 până în 2015 managerii instituției au fost Prof. Viorica Paraschivu – director, Prof. Popescu Diana Aura – director adjunct.

Mai apoi, din anul 2015 până în 2021 managerii instituției au fost Prof. Viorica Paraschivu – director, Prof. Frunzea Veronica – director adjunct.

În prezent calitatea serviciilor oferite de CSEI ‘’Al. Roşca’’ este asigurată de Prof. Viorica Paraschivu – director, Prof. Stoica Diana – director adjunct și 69 de cadre didactice dedicate profesiunii nobile de dascăl, împreună cu 18 cadre didactic auxiliar și 13 angajați personal nedidactic.