Oferta educațională

SERVICII OFERITE:

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor cu deficienţă mintală şi deficienţe asociate. Elevii beneficiază de intervenţii prin programe de tip personalizat, în baza unui curriculum adaptat, rezultat în urma unei evaluări complexe realizate de către o echipă multidisciplinară.

SERVICII EDUCAȚIONAL-TERAPEUTICE ȘI RECUPERATORII

 • Activități educative centrate pe elev;
 • Terapia tulburărilor de limbaj;
 • Kinetoterapie;
 • Terapie educațională complexă și integrată;
 • Stimulare polisenzorială;
 • Psihodiagnoză și consiliere;
 • Activități de preprofesionalizare;
 • Informare și consiliere părinți și cadre didactice;
 • Asistență socială și medicală;
 • Evaluare psihologică, orientare școlară și profesională;
 • Servicii educaționale de sprijin pentru elevii cu nevoi speciale din școlile de masă;
 • Activități extrașcolare și de parteneriat cu  alte instituții;
 • Parteneriate europene, prin proiecte Erasmus+

ALTE SERVICII

 • cazare în internatul instituției pentru copiii care nu au domiciliul în municipiul Lugoj
 • masa la cantina din incinta școlii ( pentru copiii din inernat 3 mese pe zi și două gustări, pentru copiii șclarizați în regim semiinternat 2 mese pe zi și două gustări)
 • transport pentru cazurile aflate în situații de risc de abandon școlar
 • manuale și rechizite școlare
 • contract cabinet stomatologic – consultații gratuite
 • anumite facilități oferite familiilor elevilor din medii defavorizate – din sponsorizări
 • învățământ de calitate la standarde europene realizat prin  dotarea tuturor claselor cu PC/tablete/ video-proiector/ tablă SMART, utile activităților instructiv-educative realizate în clasă și/sau on-line.  

BENEFICIARI:

 • elevi cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special-integrat ( elevi cu deficiență mintală severă și moderată; elevi cu tulburări din spectrul autist; elevi cu tulburări de: învățare, dezvoltare, adaptare, limbaj și comportament; elevi cu tulburări asociate; elevi cu deficiențe ușoare și moderate, integrați în școlile de masă.
 • elevi cu handicap neurolocomotor, nedeplasabili, prin școlarizare la domiciliu;
 • părinţi sau aparţinători legali ai elevilor;
 • personalul angajat în şcolile integratoare sau în alte instituţii care funcţionează în domeniul educaţiei speciale;
 • membrii ai comunităţii locale.

RESURSE:

Elevii își desfășoară activitatea  în spații moderne și bine utilate:

SĂLI DE CLASĂ

CABINETE LOGOPEDICE

CABINET INFORMATICĂ

ATELIER ACTIVITĂȚI PREPROFESIONALIZARE

ATELIERE CROITORIE, COVOARE

ATELIER DE CREAȚIE

CABINET KINETOTERAPIE

SALĂ DE SPORT

LUDOTECĂ

CABINET PSIHOLOGIC

CABINET MEDICAL

BUCĂTĂRIE / SALĂ DE MESE

DORMITOARE