Asociația ALEXANDRU ROȘCA LUGOJ

Asociația ALEXANDRU ROȘCA LUGOJ este o asociație a CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,ALEXANDRU ROȘCA’’ LUGOJ, înființată în ianuarie 2016 și are ca misiune apărarea drepturilor și intereselor persoanelor cu dizabilități, creșterea calității vieții acestora și promovarea includerii și participării lor deplină la viața comunități din care fac parte. Prin toate acțiunile noastre facem ca vocea persoanelor cu C.E.S. să fie auzită, iar serviciile noastre să vină în întâmpinarea nevoilor lor prin îmbunătățirea resurselor materiale ale școlii și activități nonformale care să favorizeze integrarea socio-profesională a acestora.
Asociația se bazează pe sprijinul profesorilor din C.S.E.I. ,,AL. ROȘCA’’, al voluntarilor și al donatorilor, sprijin esențial pentru a putea continua activitățile noastre pentru persoanele cu C.E.S.

Viziune
Viziunea noastră este ca tinerii și copiii cu C.E.S. să fie participanți activi în societate și să aibă acces la o educație de calitate.

Misiune
Scopul principal al asociației îl reprezintă îmbunătățirea calități vieții copiilor și tinerilor cu dizabilități , acordarea de suport material și moral familiilor acestora, favorizarea integrării sociale precum și sensibilizarea societăți cu privire la aceștia. Credem în copiii noștri și suntem convinși că întotdeauna există loc de mai bine, trebuie doar să găsim calea spre progres și dezvoltare, luptăm necontenit pentru a-i susține.

Obiective
Pentru că vrem să venim în ajutorul copiilor și tinerilor cu dizabilități, dorim:
(a) Susținerea , modernizarea , eficientizarea, creșterea eficacității și calității precum și îmbunătățirea continuă a învățământului , în concordanță cu standardele Uniunii Europene și specificul societății românești, în interesul copiilor cu CES;
(b) Organizarea de activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
(c) Schimbarea mentalității și atitudinii față de persoanele cu CES;
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:
(d) Instruirea și implicarea voluntarilor în diferitele activități ale asociației; promovarea bunelor practici în activitatea de voluntariat.
(e) Activități de socializare și integrare socio-profesională a persoanelor cu CES;

Dacă vrei să aduci și tu un zâmbet pe fața acestor copii redirecționează 2% din impozitul pe venit completând formularul 230 ANAF, pe care poţi să-l descarci de AICI .

Împuternicirea de depunere de poate descărca de AICI.
Mai mulți sponsori mai multă fericire pentru ei!
Vă așteptăm să vă alăturați nouă!
Doar împreună reușim!