”Fundația pentru Parteneriat Mol România”

                                                                   

„Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România”

 ASOCIAȚIA ALEXANDRU ROȘCA LUGOJ

 BENEFICIAR

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ,,ALEXANDRU ROŞCA”

Patrula Verde

MOTTO:

      “ A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii

 

AN ŞCOLAR 2017-2018

 Titlul proiectului : PATRULA VERDE

Activitate:HAI LA DRUM!

Domeniul şi tipul de educaţie  : SPAȚII VERZI URBANE

Durata : 16-APRILIE-31 AUGUST

Coordonator proiect: CURELICI OTILIA VALENTINA

Președinte asociație: RADU DANA

Director școală:PARASCHIVU VIORICA/ FRUNZEA VERONICA

 ARGUMENT

 

          „Învăţându-i pe copii să apere natura, îi învăţăm să apere viaţa. Viaţa triumfă şi suntem mai optimişti când mediul înconjurător e curat, când copacii înfloresc şi dau culoare cenuşiului urban.”

         Civilizaţia modernă, dezvoltată odată cu industrializarea, s-a fondat pe ideea că omul este stăpânul suprem al naturii, de la care trebuie să smulgă maximum de foloase.

         Astfel, au fost date uitării mileniile de convieţuire armonioasă a omului cu mediul său natural şi şi-a făcut loc o mentalitate incorectă, tradusă în atitudini care mergeau de la indiferenţă până la inconştienţă împotriva mediului.

         Consecinţele practicilor iresponsabile s-au acumulat treptat, treptat, ajungându-se cu deosebire în ultimele decenii, la conturarea unor previzibile dezastre ecologice.

         Protejarea planetei Pământ, casa noastră, a tuturor, este o problemă care trebuie să-i intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toată lumea, adulţi şi copii. Noi, dascălii, trebuie să punem un mare accent pe educaţia ecologică a celor mici, pentru a ne putea bucura împreună, pe timp îndelungat de albastrul curat al cerului, de limpezimea apelor, de florile câmpului şi de frunzele verzi. Una dintre cele mai mari şanse de a construi o conştiinţă ecologică este implicarea la maximum a învăţământului în promovarea problemelor de mediu. Natura, studiată cu dragoste, cu pasiune, poate deveni centrul de interes al tuturor disciplinelor şcolare, precum şi al multora dintre activităţile extracurriculare.

         La intrarea în şcoală copiii au o serie de reprezentări despre mediul natural, social şi familial în care trăiesc. Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Prin diferitele discipline incluse în procesul de învăţământ trebuie să îl convingem pe fiecare elev de necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi să le formăm conduita ecologică modernă.

         Considerăm că este o datorie cetăţenească, o datorie de conştiinţă şi etică să contribuim la ocrotirea naturii pentru că natura aparţine nu numai generaţiilor actuale ale Terrei ci, cu deosebire, generaţiilor viitoare în care proiectăm idealurile cu toate speranţele noastre de continuitate

         Noi, oamenii, realizăm tot mai mult importanţa ocrotirii naturii din care, de altfel, facem parte. Ecosistemele naturale au fost şi sunt încă supuse unor intervenţii brutale ale omului, intervenţii ce produc modificări ireversibile şi care, uneori, duc la dispariţia unor specii de animale şi plante.

         Omul rămâne singurul care poate să protejeze lumea vie şi trebuie să înveţe să o facă!

 DESCRIEREA PROIECTULUI

 SCOP:

 • Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii utilizate de catre om şi consecinţele asupra mediului
 • Formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător

  OBIECTIVE:

 • sprijinirea elevilor în însuşirea unui set de valori şi grija pentru mediu, motivaţia şi dorinţa de a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească condiţiile de mediu,
 • stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, prin care contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc ( colectarea materialelor refolosibile, amenajarea unor spaţii verzi, cultivarea arbuștilor fructiferi),
 • dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui proiect comun,
 • identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii ( pericolul poluării şi efectele ei),
 • promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice învăţători şi profesori, în scopul creşterii eficienţei activităţilor şi implicarea elevilor ca factor activ.

GRUP ŢINTĂ:

 • elevii C.Ș.E.I. ,,Alexandru Roşca”,Lugoj
 • elevii integrați din școlile de masă din localitatea Lugoj și zonele învecinate;
 • comunitatea locală;
 • părinții elevilor;
 • cadrele didactice.

                     

NR.

CRT.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII PERIOADA RESPONSA-BILI

ACTIVITATE

VOLUNTARI

Prof.+elevi

EVALUARE
1. Desțelenirea terenului 16-18 aprilie Pădurean Daniela Benea Alina (VII )

Dulcă Simedria Camelia (VIII A)

David Patricia(X)

Dana Radu(IX)

– fotografii

– elaborarea unor norme de protecţie a naturii

2. Formarea gropilor pentru plantare 16-18aprilie Pădurean Daniela Benea Alina/Adriana Stanciu(VII B)

Popescu Claudia(VIA)

-fotografii

– produsele elevilor

– elaborarea unor norme de protecţie a naturii

 

3. Plantarea arbuștilor fructiferi

Plantare trandafiri

 

19-20 aprilie  

Franț Olivia

Benea Alina

Stoica Diana (V A)

Dulcă Simedria Camelia (VIII A)

-fotografii

– elaborarea unor norme de protecţie a naturii

 

4. Plantarea stolonilor de căpșuni 19-20aprilie Damian Elena Damian Elena(IIA)

Molnar Adrian(III)

Șuta Angela(IV A)

-fotografii

– elaborarea unor norme de protecţie a naturii

5. Plantare flori/iederă 21-30 aprilie Damian Elena

Bati Fernando

   
 

6.

Construcții mobilier /căsuțe păsări 20aprilie- 25mai

 

Murariu Alexandru

Șuta Angela

Oneșan Lelica(preg.)

Curelici Otilia(I)

Molnar Adrian(III)

 

-fotografii

– elaborarea unor norme de protecţie a naturii

 

7. Tehnoredactare și desing materiale 16aprilie-31august Molnar Adrian

Curelici Otilia

   

„Fundația pentru Parteneriat și Mol România” nu sunt răspunzători pentru conținutul acestui material.

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A BIODIVERSITĂȚII

clasele I, II, IV