+ – DIGITAL

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE

 14-20 NOIEMBRIE 2022

CAMPANIE 15 NOIEMBRIE 2022

+ – DIGITAL

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ  ”ALEXANDRU ROȘCA” LUGOJ, în parteneriat cu Asociația ”Alexandru Roșca” organizează în data de 15 noiembrie 2022, activitatea ”+ – DIGITAL”, campanie educațională de conștientizare a efectelor pozitive dar și a celor negative din  mediul online și în ceea ce privește utilizarea în exces a tehnologiilor digitale în viața de zi cu zi de către elevii cu dizabilități intelectuale.

Participanți – elevi cu cerințe educaționale speciale împreună cu voluntarii ONG, vor pregăti și organiza o expoziție folosind metoda PHOTO VOICE, pentru elevi și părinți, membri ai comunității care vizitează școala noastră.

Această campanie reprezintă o activitate de valorificare a rezultatelor proiectului de mobilitate acreditat Erasmus 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012651, fiind parte a unui program educațional de prevenire a dependenței digitale a elevilor cu CES, oferindu-le exemple pozitive de utilizare a tehnologiilor digitale în viața lor, promovând incluziunea studenților CES în comunitatea noastră dar și participarea activă a voluntarilor ONG.

Creșterea gradului de conștientizare a efectelor pozitive dar și a celor negative din mediul online și în ceea ce privește utilizarea în exces a tehnologiilor digitale în viața de zi cu zi de către elevii cu dizabilități intelectuale (participanți: elevi cu CES și părinți, membri ai comunității, voluntari ONG)