Roma, Italia 11 -17 Martie 2019


EDUCAREA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE  : STRATEGII EFICIENTE ȘI UN MEDIU DE ÎNVĂȚARE PRODUCTIV.ABILITĂȚI DE EDUCARE ȘI ÎNVĂȚARE SPECIFICE SECOLULUI 21

Munca în echipa. Jocuri utile în educația copiilor cu CES.

Compasul etic

Sistemul educational italian – vizita scoala

Primirea certificatelor Erasmus

Vizitarea obiectivelor turistice